Prednášky

O čom prednášame?

Od roku 2020 sa venujeme prednáškam a vzdelávaniu. Vytvorili sme si koncept – Komorne o dizajne – v rámci ktorého sa snažíme prinášať hodnotný obsah pre malé skupinky ľudí a neustále sa zlepšovať. Ambíciu prednášať sme nikdy nemali ale vyplynulo to úplne prirodzene z nášho fungovania. A neľutujeme!

Na prednáškach spracúvame rôzne témy, s ktorými denno-denne prichádzame do styku – grafický dizajn, hľadanie inšpirácie, copywriting, tlačová príprava, ekologické papiere atď. Radi si na niektoré prednášky pozývame aj hostí – odborníkov na dané témy, s ktorými diskutujeme.

Naše prednášky prebiehajú vždy vo veľmi uvoľnenej atmosfére, pri pohári vína a v priateľskom tóne. Sme radi, ak sa ľudia zapájajú, pýtajú a vzniká diskusia. V aktuálnej situácii organizujeme prednášky online, prostredníctvom Zoomu a pre účastníkov je k dispozícii vždy aj záznam.

Pre študentov sme si pripravili študentské lístky s 50% zľavou.

Ďakujeme našim partnerom